Năng lực thi công sơn sàn epoxy


Việc thi công sơn epoxy được phân chia thành nhiều hạng mục, với một đội ngũ chuyên viên kỹ thuật và công nhân lành nghề phục vụ công tác thi công.